Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα σε μονοκατοικίες
Πώς έχετε κέρδος από την τοποθέτηση Φ/Β στην οικία σας;
Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στις μονοκατοικίες, είναι η πιο απλή και καλή περίπτωση, όσον αφορά το κέρδος του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή η ενέργεια που παράγεται από το σύστημα, συνδέεται με τον λογαριασμό ρεύματος του ιδιοκτήτη, στην ΔΕΗ ή σε άλλον πάροχο, και όλο το κέρδος καταλήγει στον ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια που παράγεται και αποστέλλεται στον πάροχο ρεύματος(πχ. ΔΕΗ) πιστώνεται στον ιδιοκτήτη για κάποιο ποσό ανά κιλοβατώρα KWh ανάλογα με τον μήνα ενεργοποίησης. Από το κέρδος αυτό, άμεσα αφαιρείται το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας. Το ποσό που απομένει είναι το υπόλοιπο κέρδος και δίδεται στον ιδιοκτήτη του Φ/Β συστήματος. Άρα λοιπόν ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού συστήματος αποκτάει ένα νέο εισόδημα, με ένα μέρος του οποίου πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το υπόλοιπο είναι καθαρό κέρδος
Που τοποθετείται το σύστημα;
Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται στην στέγη ή στο δώμα της οικίας, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων,  καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης.. Στην περίπτωση της στέγης, δεν παίζει ρόλο το είδος του κεραμιδιού ή αν υπάρχει πάνελ λαμαρίνας. Η απαραίτητη επιφάνεια για το μέγιστο σύστημα των 10KWp είναι περίπου 80m2 (εξαρτάται από την γεωμετρία της στέγης) . Στην περίπτωση δώματος, τα φωτοβολταϊκά πάνελ τοποθετούνται σε βάσεις (συνήθως αλουμινίου) η οποίες σταθεροποιούνται είτε με αγκύρωση στην πλάκα είτε με την χρήση βαρυδίων. Η απαραίτητη επιφάνεια για το μέγιστο σύστημα των 10KWp είναι περίπου 150 m2 (εξαρτάται από την γεωμετρία και τις σκιάσεις του δώματος). Σε όλες τις περιπτώσεις, ο τρόπος τοποθέτησης, ο οποίος προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν αφήνει περιθώρια πρόκλησης ζημιάς στην στέγη ή στο δώμα, αλλά ούτε και καταστροφής της αισθητικής του κτιρίου. Όσο για την τελευταία, αυτή μάλλον βελτιώνεται, γιατί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αναβαθμίζει μια οικία ενεργειακά, και της αποδίδει τον χαρακτήρα της "πράσινης" και "οικολογικής" !!
Ποιές προυποθέσεις πρέπει να εκπληρώνονται;

Για να μπορεί ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας να τοποθετήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, διασυνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ, πρέπει πρώτα να έχει μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα του. Να υπάρχει, δηλαδή, σύνδεση της οικίας στο δίκτυο της ΔΕΗ. Επίσης θα πρέπει ένα μέρος των αναγκών της οικίας σε θερμότητα, να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πιο απλό και οικονομικό παράδειγμα είναι ένας ηλιακός θερμοσίφωνας. Άλλες περιπτώσεις είναι η βιομάζα και η γεωθερμική αντλία θερμότητας.