Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

   Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα (off-grid) είναι μια μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ήλιο. Σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι να παρέχει ρεύμα σε μια οικία ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, χωρίς εξάρτηση από το δίκτυο της ΔΕΗ. Άρα δεν υπάρχουν λογαριασμοί και πάγια, παρά  μόνο "δωρεάν" ενέργεια από τον ήλιο.
   Το μέγεθος ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από την κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών, δηλαδή το σύνολο των ηλεκτρικών φορτίων, και τον χρόνο που χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένες συσκευές. Όσο πιο πολλά τα φορτία που πρέπει να ικανοποιηθούν, και όσο μεγαλύτερος χρόνος αυτονομίας απαιτείται, τόσο μεγαλύτερο το αναγκαίο σύστημα.
Τα βασικά μέρη ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι:

 1. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ – «μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε συνεχές ρεύμα»
 2. Οι συσσωρευτές (μπαταρίες) – «αποθηκεύουν την ηλεκτρική ενέργεια ώστε να είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση»
 3. Ο ρυθμιστής φόρτισης – «διαχειρίζεται τη φόρτιση των συσσωρευτών ώστε να μεγιστοποιείται η διαθέσιμη ενέργεια»
 4. Ο αντιστροφέας dc/ac – «μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο»

   Κατά τη διάρκεια της ημέρας το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια και την αποθηκεύει στους συσσωρευτές (μπαταρίες), μέσω του ρυθμιστή φόρτισης. Όταν υπάρχει ανάγκη για κατανάλωση, το σύστημα παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια που έχει αποθηκεύσει, ανεξάρτητα από το αν είναι μέρα ή νύχτα. Η παρεχόμενη ενέργεια μπορεί να είναι με την μορφή εναλλασσόμενης τάσης 220-230V, όπως το δίκτυο της ΔΕΗ, ή με την μορφή συνεχούς τάσης των 12,24 ή 48V.  Ο χρόνος απόδοσης αυτής της ενέργειας εξαρτάται από το μέγεθος των συσσωρευτών, και από το ποσοστό φόρτισης τους. Έτσι, όσο πιο μεγάλη η ισχύς των φωτοβολταϊκών συλλεκτών και η χωρητικότητα των συσσωρευτών τόσο πιο ικανό το σύστημα.
Η συντήρηση που απαιτεί ένα αυτόνομο (off-grid) φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ελάχιστη και αφορά κυρίως έναν περιοδικό καθαρισμό των επιφανειών των φωτοβολταϊκών συλλεκτών και τον έλεγχο των συσσωρευτών (μπαταρίες).
Τα στοιχεία που δημιουργούν τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, δίνουν σε αυτά κάποιες ιδιότητες  οι οποίες είναι και τα πλεονεκτήματα τους έναντι άλλων πηγών ενέργειας. Έτσι, τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα:

 1. Λειτουργούν αθόρυβα
 2. Δεν παράγουν καυσαέρια ή άλλους ρύπους
 3. Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση
 4. Προσφέρουν υψηλή και προβλέψιμη απόδοση
 5. Δεν έχουν κόστος λειτουργίας (δεν απαιτείται αγορά καυσίμου)
 6. Δεν χρειάζονται επίβλεψη ή χειρισμό κατά τη λειτουργία τους
 7. Είναι εναρμονισμένα με το περιβάλλον

   Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο, για κάποιον που επιθυμεί να απαλλαγεί πλήρως ή σε κάποιο βαθμό από την ΔΕΗ, παράγοντας το δικό του ρεύμα από τον Ήλιο. Ειδικά στην περίπτωση μιας σύγχρονης και βιοκλιματικής κατοικίας, το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι απαραίτητο και αναπόσπαστο μέρος της!!!