Σύνδεσμοι - Links

1. Υ.Π.Ε.Κ.Α - Θεσμικό πλαίσιο Α.Π.Ε

2.Δ.Ε.Η - Ειδικό πρόγραμμα φωτοβολταϊκών σε στέγες

3.Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε

4.European Comission - Environment

5.European Comission -JRC- Solar radiation maps

6.Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενέργειας

7. Facebook page : iomoi.gr - Το μέλλον είναι εδώ!!!