Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Τα Φωτοβολταϊκά με απλά λόγια!!!!

Τι είναι τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα;

Είναι συστήματα που μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια. Αποτελούνται από φωτοβολταϊκά στοιχεία (πάνελ) συνδεδεμένα με κατάλληλο τρόπο ώστε να σας παρέχουν το ηλεκτρικό ρεύμα που χρειάζεστε!!

Ποιους αφορά η εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος;

Αφορά τους ιδιοκτήτες κατοικίας (είτε μονοκατοικίας είτε διαμερίσματος πολυκατοικίας) ως φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Επίσης ,τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου.

Πως έχετε κέρδος από το δικό σας Φ/Β σύστημα;

Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα που έχετε εγκαταστήσει, πωλείται στην ΔΕΗ (ή σε όποιον άλλο πάροχο έχετε σύνδεση) έναντι κάποιου ποσού ανά KWh (ή MWh) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Μήνας / Έτος

Τιμή (ευρώ / MWh)

Αύγουστος 2012

250,00

Φεβρουάριος 2013

238,75

Αύγουστος 2013

228,01

Φεβρουάριος 2014

217,75

Αύγουστος 2014

207,95

Φεβρουάριος 2015

198,59

Αύγουστος 2015

189,65

Φεβρουάριος 2016

181,12

Αύγουστος 2016

172,97

Φεβρουάριος 2017

165,18

Αύγουστος 2017

157,75

Φεβρουάριος 2018

150,65

Αύγουστος 2018

143,87


Για παράδειγμα, η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειες από ένα Φ/Β σύστημα στην Θεσσαλονίκη, είναι περίπου 1200 κιλοβατώρες (KWh) ανά κιλοβάτ (KWP) ισχύος ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι για το μέγιστο σύστημα των 10 KWp, και για ενεργοποίηση μέσα στο εξάμηνο Αύγουστος 2012 - Ιανουάριος 2013 θα έχετε κέρδος:

1200 KWh/KWp
x 10 KWp
=12000 KWh/έτος
x 0.25€/KWh

= 3000 €/έτος

Γιατί να εγκαταστήσω ένα Φ/Β σύστημα;

  1. Παράγετε δωρεάν ρεύμα από τον Ήλιο και δεν ξαναπληρώνεται λογαριασμό της ΔΕΗ
  2. Για τα επόμενα 25 χρόνια έχετε ένα σίγουρο εισόδημα,
  3. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα συνεπάγεται την αποφυγή  έκλυσης ενός (1) , περίπου,  κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ (1 KWp), αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους!!!!

 

 

Website counter