Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα - Επιχειρήσεις
Πώς έχετε κέρδος απο την τοποθέτηση Φ/Β σε μια επιχείρηση;

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε μια επιχείρηση, είναι μια επένδυση η οποία μπορεί να εξοικονομήσει ένα ικανοποιητικό έσοδο, ή τουλάχιστον ένα έσοδο που θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνει η επιχείρηση. Είναι βέβαια κατανοητό ότι όσο πιο μεγάλο μπορεί να γίνει το σύστημα, τόσο πιο μεγάλο κέρδος υπάρχει.  Το μέγιστο φωτοβολταϊκό σύστημα που μπορεί να τοποθετηθεί, ώστε να μπορεί να μπει στο Ειδικό Πρόγραμμα Αναπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, είναι τα 10KWp. Σε πιο μεγάλα συστήματα η τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη καθώς δεν μπορεί να μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Φ/Β.
Στον τομέα των επιχειρήσεων, το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει προφανώς την μεγαλύτερη χρησιμότητα και αξία. Αυτό συμβαίνει λόγω των αναγκών που έχει μια επιχείρηση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, η καθημερινή χρήση μηχανών γραφείου (Η/Υ, εκτυπωτές, scanner, φωτοτυπικά, κλιματιστικά, κτλ) , ειδικών μηχανών(ανάλογα την επιχείρηση), και κυρίως η ανάγκη σε φωτισμό όχι μόνο τις ώρες εργασίας, αλλά και την νύχτα (για επιχειρήσεις που εργάζονται την ημέρα), οπού πρέπει να είναι επαρκής και συνεχής, για την ασφάλεια της επιχείρησης, καθιστά αναγκαία την υποβοήθηση της με ένα σύστημα παραγωγής δωρεάν ενέργειας από τον Ήλιο. Το μόνο που έχει να κάνει μια επιχείρηση, είναι να αντιληφθεί ότι κάνοντας σήμερα μια επένδυση σε ενέργεια από φωτοβολταϊκά, σε πέντε (5) με έξι (6) χρόνια, έχει κάνει απόσβεση, ενώ ταυτόχρονα έχει κέρδος, τόσο μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά του φωτοβολταϊκού κέρδους από την κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Στην περίπτωση που η κατανάλωση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από το φωτοβολταϊκό κέρδος, στα επτά πρώτα χρόνια γίνεται η απόσβεση και η δωρεάν ενέργεια έρχεται μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η επιχείρηση δεν έχει σε καμία περίπτωση απώλεια χρήματος. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος είναι μια αξιόπιστη και σίγουρα αποδοτική επένδυση.
Μία επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το φως του Ήλιου για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες, είναι πλέον μια «πράσινη» επιχείρηση. Και είναι πλέον γνωστό ότι οι πράσινες επιχειρήσεις , η λεγόμενη οικοβιομηχανία,  αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα και δεν θεωρούνται πλέον μόδα του μάρκετινγκ. Το θέμα της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας είναι σημαντικό τμήμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και βασικό κομμάτι της εμπορικής στρατηγικής τους. Όπως αποδεικνύεται, «ότι είναι καλό για το περιβάλλον είναι καλό και για τις ίδιες».


Ποιές προυποθέσεις πρέπει να εκπληρώνονται;

Για να μπορεί μια επιχείρηση να μπει στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων πρέπει να απασχολεί έως 10 άτομα και να έχει κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού έως 2 εκατ. € ετησίως. Επίσης δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων!